Начало         Клисурски манастир Банкя Оряхово - център Оряхово - Дунав о-в Есперанто Беладжио         Центърът на град Оряхово заснет от високо. В далечината се вижда крепостта "Камъка",
крановете на пристанище Оряхово, както и отсрещния румънски бряг.
По-наблизо се виждат централните улици, площад "Дико Илиев", Ловния дом, новия парк при "Дерето".
Както и всички важни забележителности и административни сгради на града